Zrinska Gora

Zaštićeno Naturom 2000, stanište 12 ugroženih vrsta riba

Pogledaj detaljniju analizu

Facebook
Twitter

Zrinska Gora je gorsko područje u Republici Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, a prostire se na preko 30.000 hektara na teritoriju između gradova Gline, Petrinje i Hrvatske Kostajnice, te općina Dvor i Donji Kukuruzari.

Taj veliki prostor, omeđen donjim tokom Une na istoku i jugoistoku, Savom i donjim tokom Kupe na sjeveru te suhom granicom prema Bosanskoj krajini na zapadu, danas zaobilaze svi glavni prometni pravci zbog čega je Zrinska gora i danas relativno nepoznata i izolirana.

Područje Zrinske gore pokriveno je prostranim kompleksima šuma u državnom vlasništvu, te njima gospodari državna tvrtka Hrvatske šume d.o.o, dok se privatne šume nalaze uz naselja. Ovim područjem dominiraju tri tipa šume: bukove šume, šume hrasta kitnjaka i graba i šume hrasta kitnjaka i kestena. Preostalu površino, najvećim dijelom, čine travnjaci, livade i pašnjaci.

 

Zabilježena je 41 vrsta sisavaca, vjerojatno nešto više od 2/3 ukupnog broja vrsta. Fauna je tipična za srednju Europu. Zakonom strogo zaštićene vrste u Hrvatskoj su sve vrste šišmiša, dvije vrste puha, vidra i vuk, koji su se nedavno vratili na ovo područje.

Područje je bogato rijekama i izvorima. Prema procjenama geologa i hidrogeografa, područje Banovine, posebice područje Zrinske gore, spada u tri najbogatije regije u Hrvatskoj po zalihama pitke vode. Za ovo područje značajne su rijeke Sunja, Petrinjčica, Žirovac, Maja i Utinja.

Od 27 različitih vrsta riba 12 ih je na popisu takozvane Crvene knjige – popisu  najugroženijih životinjskih i biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj.

Gotovo cijelo područje Zrinske gore pod zaštitom je međunarodne mreže Natura 2000.​

Detaljnijim pregledom satelitskih snimaka cijele Zrinske gore Zeleni odred je zabilježio ukupno 125 polja na kojima je od 2008. do 2018. godine opustošeno oko 2.700 ha šuma.

Naknadnim pregledom i analizom Zeleni odred pronalazi dodatnih 117  polja, devastiranih od 2019. do 2021. ukupne površine 2.595 ha, što znači da je u razdoblju od 2008. do 2021. godine šuma potpuno posječena na ukupno 5.295 hektara (52,950.000 m2 ili, za usporedbu,  površine 10.590 nogometnih igrališta).